Управление на проект , вкл. на пълен инженеринг по подновяване на конструцията и усилване на 1 200 кв. м. мецанин в производствена сграда в близост до гр. Монтана
Над 1 200 кв. м. шлайфан бетон, комбинирана стомано-стоманобетонова плоча, стоманена конструкция и опорни устройства.
Стойност на проекта: под 135 000 лева
Период на осигуряване на услуги от ИСИОМ: 2022 г.
Вид на услугите осигурени от ИСИОМ:  Цялостно управление, проектиране и изпълнение до въвеждане в експлоатация.

Вашият коментар