Управление на проект , вкл. на пълен инженеринг изграждане на нова производствена сграда в близост до гр. Монтана
Над 500 кв. м. произовдствена сграда
Стойност на проекта: под 160 000 лева
Период на осигуряване на услуги от ИСИОМ: 2017-2022 г. (с прекъсвание от 2 години, поради липса финансиране)
Вид на услугите осигурени от ИСИОМ:  Цялостно управление, замисъл, проектиране и изпълнение до въвеждане в експлоатация по всички проектни части.

Вашият коментар