Изготвяне на финансов анализ по част Конструктивна, проектиране и проследяване на строителството за нова складова сграда в печатна база в гр. Костинброд
Над 3000 кв.м. масивна стоманобетонова конструкция
Стойност на проекта: под 750 000 лева
Период на осигуряване на услуги от ИСИОМ: 2015 г.
Вид на услугите осигурени от ИСИОМ:  Цялостен инженерингов замисъл, проектиране авторски надзор до въвеждане в експлоатация.

Вашият коментар