Управление на проект за оползотворяване на негодни стоманобетонови траверси и стълбове по ж.п. линия София-Бургас
Над 160 000 бр. траверси и над 120 негодни стоманобетонови стълбове
Стойност на проекта: над 800 000 лева
Период на осигуряване на услуги от ИСИОМ: 2016-2021 г.
Вид на услугите осигурени от ИСИОМ:  Цялостно управление на целия проект на разрушаване и оползотворване на всички материали и почистване на площадки свързани с изпълнението.

Вашият коментар