ИТауър, гр. София

ИТауър, гр. София Площ над 75 000 кв.м. Стойност на инвестиционния проект: над 50 000 000 евро Период на осигуряване […]

ИТауър, гр. София 2

ИТауър, гр. София Площ над 75 000 кв.м. Стойност на инвестиционния проект: над 60 000 000 евро Период на осигуряване на […]

Ж.П. линия София-Бургас

Изготвяне на Инвестиционни Проекти по Подновяване и рехабилитация от участъци ж.п. линия София-Бургас Над 146 км железен път Стойност на […]

Ж.П. линия София-Бургас 2

Управление на Проекта и Строителството по Подновяване и рехабилитация от участъци ж.п. линия София-Бургас Над 146+32 км железен път Стойност […]

Ж.П. линия София-Бургас 3

Управление на проект за оползотворяване на негодни стоманобетонови траверси и стълбове по ж.п. линия София-Бургас Над 160 000 бр. траверси […]

Частен терен София

Управление на проект за отстраняване на всички сгради и инфраструктура от частен терен с площ над 6 500 кв. м. […]

Частен терен с. Извор

Управление на проект за отстраняване на всички сгради и инфраструктура от частен терен с площ над 4 000 кв. м. […]

Печатна база Костинброд

Изготвяне на финансов анализ по част Конструктивна, проектиране и проследяване на строителството за нова складова сграда в печатна база в […]