Проекти

ИТауър, гр. София

ИТауър, гр. София Площ над 75 000 кв.м. Стойност на инвестиционния проект: над 50 000...

ИТауър, гр. София 2

ИТауър, гр. София Площ над 75 000 кв.м. Стойност на инвестиционния проект: над 60 000 000...

Ж.П. линия София-Бургас

Изготвяне на Инвестиционни Проекти по Подновяване и рехабилитация от участъци ж.п. линия София-Бургас Над 146...

Ж.П. линия София-Бургас 2

Управление на Проекта и Строителството по Подновяване и рехабилитация от участъци ж.п. линия София-Бургас Над...

Ж.П. линия София-Бургас 3

Управление на проект за оползотворяване на негодни стоманобетонови траверси и стълбове по ж.п. линия София-Бургас...

Частен терен София

Управление на проект за отстраняване на всички сгради и инфраструктура от частен терен с площ...

Частен терен с. Извор

Управление на проект за отстраняване на всички сгради и инфраструктура от частен терен с площ...

Производствена сграда Монтана

Управление на проект , вкл. на пълен инженеринг по подновяване на конструцията и усилване на...

Производствена сграда Монтана 2

Управление на проект , вкл. на пълен инженеринг изграждане на нова производствена сграда в близост...

Печатна база Костинброд

Изготвяне на финансов анализ по част Конструктивна, проектиране и проследяване на строителството за нова складова...