Настоящата Политика за Поверителност описва начина, по който Исиом ЕООД, наричана по-нататък „ние“, „нас“ или „нашият“, събира, използва, поддържа и разкрива информация, събрана от потребителите („Потребител“ или „вие“) на нашия уебсайт („Сайт“). Тази Политика за Поверителност се отнася за Сайта и всички продукти и услуги, предлагани от Исиом ЕООД.

**Лична Идентификационна Информация:**

Можем да събираме лична идентификационна информация от потребителите по различни начини, включително, но не само, когато потребителите посещават нашия Сайт, регистрират се на Сайта, правят поръчка, се абонират за бюлетина, отговарят на анкета, попълват формуляр и при извършване на други дейности, услуги, функции или ресурси, които предлагаме на нашия Сайт. Потребителите може да бъдат попитани за, ако е уместно, име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и други релевантни данни. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят лична идентификационна информация, освен ако това не е необходимо за участието им в определени дейности, свързани със Сайта.

**Информация, Не Свързана с Личността:**

Можем да събираме информация, несвързана с личността, за потребителите всеки път, когато взаимодействат с нашия Сайт. Тази информация, несвързана с личността, може да включва името на браузъра, типа на компютъра и техническа информация за начина на свързване на потребителите с нашия Сайт, като операционната система и доставчиците на интернет услуги, които използват и друга подобна информация.

**Бисквитки на Уеб Браузъра:**

Нашият Сайт може да използва „бисквитки“ с цел подобряване на преживяването на потребителя. Уеб браузърите на потребителите поставят бисквитки на техния твърд диск с цел съхранение на записи и понякога проследяване на информация за тях. Потребителите могат да изберат да настроят своя уеб браузър така, че да откаже бисквитките или да ги уведоми, когато бисквитките се изпращат. В такъв случай се обърнете внимание, че някои части на Сайта може да не функционират правилно.

**Как Използваме Събраната Информация:**

Исиом ЕООД може да събира и използва личната информация на потребителите за следните цели:

– За подобряване на обслужването на клиенти
– За персонализиране на преживяването на потребителя
– За подобряване на нашия Сайт
– За обработка на плащания
– За изпращане на периодични имейли
– За провеждане на промоции, конкурси, анкети или други функции на Сайта

**Как Защитаваме Вашата Информация:**

Приемаме подходящи практики за събиране, съхранение и обработка на данните и мерки за сигурност, за да защитим от неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожение на вашата лична информация, потребителско име, парола, информация за транзакции и данни, съхранени на нашия Сайт.

**Споделяне на Лична Информация:**

Ние не продаваме, не търгуваме и не отдаваме под наем личната идентификационна информация на потребителите. Можем да споделяме обобщена демографска информация, несвързана с личността, несвързана с личността, за посетители и потребители с нашите бизнес партньори, утвърдени афилиирани лица и рекламодатели за целите, описани по-горе.

**Промени в Тази Политика за Поверителност:**

Исиом ЕООД запазва правото си да актуализира настоящата политика за поверителност по всяко време. Когато го направим, ще променим актуализираната дата в долната част на тази страница. Поощряваме потребителите често да проверяват тази страница за промени, за да бъдат информирани за начина, по който помагаме за защитата на личната информация, която събираме. Вие признавате и се съгласявате, че е ваша отговорност да преглеждате периодично настоящата политика за поверителност и да се запознаете с промените.

**Вашето Съгласие с Тези Условия:**

Като използвате този Сайт, вие изразявате съгласието си с тази политика. Ако не сте съгласни с тази политика, моля, не използвайте нашия Сайт. Продължавайки да използвате Сайта след публикуването на промени в настоящата политика, вие ще бъдете считани за приемащи тези промени.