ИТауър, гр. София
Площ над 75 000 кв.м.
Стойност на инвестиционния проект: над 50 000 000 евро
Период на осигуряване на услуги от ИСИОМ: 2009-2010 г. т.е. до одобрение на инвестиционните проекти то НАГ, гр. София
Вид на услугите осигурени от ИСИОМ:  Подпомагане дейността по управление на проекта на техническо, координационно, административно и финансово-договорно ниво с подизпълнителите по процедурите на изготвяне и подаване на инвестиционни проекти, вкл. проектанти, консултанти, надзор и др.

Вашият коментар