Изготвяне на Инвестиционни Проекти по Подновяване и рехабилитация от участъци ж.п. линия София-Бургас
Над 146 км железен път
Стойност на проекта: над 2 500 000 лева
Период на осигуряване на услуги от ИСИОМ: 2011-2014 г. т.е. до одобрение на инвестиционните проекти от НК“ЖИ“ и Министерство на Транспорта и Съобщенията
Вид на услугите осигурени от ИСИОМ:  Подпомагане дейността по управление на инвестиционния проект на техническо, координационно, административно и финансово-договорно ниво с подизпълнителите по процедурите на изготвяне и подаване на инвестиционни проекти, вкл. проектанти, консултанти, надзор и др.

Вашият коментар