Управление на Проекта и Строителството по Подновяване и рехабилитация от участъци ж.п. линия София-Бургас
Над 146+32 км железен път
Стойност на проекта: над 200 000 000 лева
Период на осигуряване на услуги от ИСИОМ: 2014-2019 г. т.е. до въвеждане в експлотация на всички железопътни участъци и приемане на извършените дейности без забележки и неустойки от НК“ЖИ“
Вид на услугите осигурени от ИСИОМ:  Подпомагане дейността по управление на целия проект на строително, техническо, проектантско, координационно, административно и финансово-договорно ниво с подизпълнители, доставчици, проектанти, надзор, партньори, представители на общинските и държавни органи и фирми и др.

Вашият коментар